Voodoo fetisj. Fon. Benin. VERKOCHT. Voodoo Bochio. Fon. Benin. VERKOCHT. Voodoo Legba. Kosmische boodschapper, wiens driften gereguleerd moeten worden om de communicatie tussen mensen en goden goed te laten verlopen. Massief klei. Fon. Benin. H. 26 cm. Code 507. Voodoo Legba. Kosmische boodschapper, wiens driften gereguleerd moeten worden om de communicatie tussen mensen en goden goed te laten verlopen. Diverse materialen. Fon. Benin. H. 12 cm. Code 508. Voodoo Legba. Kosmische boodschapper, wiens driften gereguleerd moeten worden om de communicatie tussen mensen en goden goed te laten verlopen. Met duidelijke sporen van offermaterialen. Fon. Benin. H. 12 cm. Code 509. Voodoo fetisj. Deze rituele bezem verwijst naar Sakpata Vodun van de aarde. Fon. Benin. H. 75 cm. Code 510. Voodoo
In   de   West-Afrikaanse   landen Togo   en   Benin   leven   de   Fon,   de Aja   en   de   Ewe.   Bij   deze   volken   heeft   zich   een   religieuze wereldbeschouwing    ontwikkeld    waarin    men    gelooft    in    een Schepper-God,   die   wordt   bijgestaan   door   goden   en   godinnen, voorouders   en   geesten.   Zij   vatten   dit   kosmische   krachtenspel samen    in    het    begrip    Voodoo    (of    Vodun).    Om    een    goede verstandhouding    te    bewaren    met    de    goden,    geesten    en voorouders,   zijn   gelovigen   dagelijks   bezig   deze   kosmische krachten    tot    rust    te    brengen    met    behulp    van    fetisjen    en plengoffers. Potten,     schalen     van     aardewerk     en     houten     figuren     zijn belangrijke   fetisjen   in   de   Voodoocultuur.   Ritueel   aardewerk   is herkenbaar   aan   de   decoraties:   gaatjes,   noppen,   uitsteeksels en     dierlijke     of     menselijke     figuren.     Sommige     motieven verwijzen   naar   een   bepaalde   Voodoogod,   die   door   middel   van rituele   handelingen   geactiveerd   en   overgehaald   moet   worden om   zijn   kracht   te   laten   werken.   Bijvoorbeeld   ter   bescherming, om     kwaad     te     berokkenen     of     om     vruchtbaarheid     te bevorderen.    Men    noemt    dit    Voodooaardewerk    Wen-Zen: potten met een boodschap. Houten     bochio     beelden     zijn     voorzien     van     allerhande materialen:   touw,   textiel,   kalebassen,   horens,   flesjes,   fluitjes, dierenschedels,   slotjes,   ijzeren   pennen   en   kaurischelpen.   De 'goede'   combinatie   van   materialen   geeft   het   beeld   de   kracht die   het   nodig   heeft   om   een   bepaald   onheil   af   te   wenden.   In een    vastomlijnd    ritueel,    begeleid    door    spreuken    en    offers, worden   de   voorwerpen   door   een   fetisjpriester   vastgezet.   Pas als   het   beeld   op   deze   manier   verzadigd   is   met   kracht,   kan   het de   energie   van   goden,   voorouders   en   geesten   vasthouden   en laten werken. Plengoffers   vormen   de   verbintenis   tussen   mensen   en   goden. Ze   drukken   uit   dat   in   deze   relatie   'geven   en   nemen'   centraal staat:     goden,     geesten     en     voorouders     geven     hulp     en bescherming   en   in   ruil   daarvoor   rekenen   ze   op   offergaven   en geschenken.    Hierbij    heeft    elke    god    zijn    eigen    voorkeuren. Veel     fetisjen     vertonen,     behalve     resten     van     offergaven (alcohol,   bloed,   kruiden,   bladeren,   botjes,   aarde   en   ijzer)   vaak ook    sporen    van    pigmentstoffen    en    gekleurd    textiel.    Iedere kleur       verwijst       naar       een       specifieke       god       uit       het Voodoopantheon. In   de   Voodooreligie   staan   antropomorfe   figuren   in   verband met     Legba,     de     kosmische     boodschapper     wiens     driften gereguleerd    moeten    worden    om    de    communicatie    tussen mensen   en   goden   en   tussen   de   goden   onderling   goed   te   laten verlopen.   Legba   is   altijd   aanwezig   op   belangrijke   plaatsen:   op kruispunten,   aan   de   rand   van   het   dorp,   bij   markten   en   rondom de   huizen.   Hij   wacht   tot   hij   op   tijd   met   het   juiste   voedsel gevoed   wordt.   Als   hij   niet   op   tijd   en   met   het   juiste   voedsel tevreden    gesteld    wordt,    gedraagt    hij    zich    als    een    ware plaaggeest. De   amuletten   die   zendelingen   in   Afrika   aantroffen,   werden misprijzend    fetisjen    genoemd,    van    het    Portugese    woord 'feitiço',   kunstmatig.   Zij   zagen   het   als   hun   christelijke   taak   een eind   te   maken   aan   deze   'primitieve'   vorm   van   religie.   Maar waar   de   officiële   kerk   het   gebruik   van   amuletten   afkeurt,   zijn ze   ook   in   onze   cultuur   volop   aanwezig.   Want   ook   hangers   met de    beeltenis    van    een    christelijke    heilige    zijn    amuletten: sommige   katholieken   nemen   op   reis   een   Christoffelpenning mee:   een   medaille   waarop   de   beschermheilige   van   reizigers is afgebeeld. LET   OP:   niet   alle   objecten   die   u   op   deze   site   ziet,   zijn   in   de galerie    aanwezig.    Wilt    u    een    object    bekijken,    neem    dan telefonisch of per e-mail contact op.
Voodoo Bochio. De juiste combinatie van allerhande materialen geeft het beeld de kracht die het nodig heeft om een bepaald onheil af te wenden. Fon. Benin. H. 80 cm. Code 500. Voodoo fetisj. Bol van aarde die in bomen werd gehangen. Fon. Benin. Diameter 24 cm. Code 511. Voodoo Reliekhouder. Verwijst naar Ganbada die wordt bijgestaan door Shango en Kegba. Fon. Benin. H. 32 cm. Code 504. Voodoo Egungun. Dit danskostuum (La Belle) dateert uit de jaren zestig en is talloze keren ‘gedanst’. Fon Benin. H. 175 cm. Code 506. Voodoo Bo. Magische fles. Fon. Benin. H. 40 cm. Code 502. Voodoo altaar. Voorouderaltaar gewijd aan Dan Aido Hwedo de regenboogslang en Vodun van de kosmos. Fon. Benin. H. 143 cm. Code 505. Voodoo Bochio. De juiste combinatie van allerhande materialen geeft het beeld de kracht die het nodig heeft om een bepaald onheil af te wenden. Ewe. Togo. H. 48 cm. Code 501. Voodoo Bo. Magische fles. Fon. Benin. H. 32 cm. Code 503.
Voodoo fetisj uit Togo en Benin
 (+31) (0) 6 51 121 621