Vodun   (voodoo)   is   het   eeuwenoude   West-Afrikaanse   geloof   in een   magisch   krachtenveld   dat   het   bestaan   op   aarde   bestiert. Een   wereld   waarin   rituele   potten   en   figuren   van   aardewerk goden,   godinnen,   voorouders   en   geesten   kunnen   aantrekken; waarin    voodoogoden    met    offers    moeten    worden    'gevoed' opdat   ze   geen   onheil   over   de   mensen   brengen   en   waarin   met kracht   geladen   beelden   iemand   uit   een   uitzichtloze   situatie kunnen   bevrijden.   In   Togo   en   Benin   noemt   men   aardewerk dat   speciaal   is   bedoeld   voor   voodoorituelen   Wen-Zen,   ofwel potten   met   een   boodschap.   Het   is   herkenbaar   aan   allerlei 'decoraties'   zoals   gaatjes,   noppen,   uitsteeksels,   diermotieven en    menselijke    figuren.    Veel    van    dit    aardewerk    vertoont    - behalve   resten   van   offergaven   ook   sporen   van   witte,   rode   en blauwe   kleurstof   en   stukjes   gekleurd   textiel.   De   motieven   en kleuren verwijzen vaak naar een specifieke voodoogod. Volgens    de    voodoomythologie    staat    Nana    Buruku    aan    het begin    van    de    schepping.    Deze    androgyne    god    bracht    de twee-eenheid   Mawu-Lissa   voort   om   ordening   te   scheppen   in de   kosmos.   Ze   zijn   elkaars   tegengestelden   en   vullen   elkaar tegelijk    aan.    Mawu    is    het    vrouwelijk    principe    en    Lissa    is mannelijk.   Samen   zorgen   ze   voor   het   ritme   van   dag   en   nacht. In   dit   evenwicht   ligt   de   essentie   van   het   leven   besloten.Toen de   kosmos   geordend   was,   werden   de   verschillende   domeinen op   aarde   overgedragen   aan   de   talrijke   'kinderen'   van   Mawu- Lissa,   die   allemaal   hun   eigen   'specialisaties'   hebben   en   als voodoogod     moeten     waken     over     de     schepping.     Sterk vereenvoudigd   kan   men   ze   onderbrengen   in   3   pantheons:   het hemel-,    het    aarde-    en    het    donderpantheon.    Elk    pantheon heeft    eigen    goden    en    godinnen,    die    als    het    ware    alle aspecten     van     het     leven     en     alle     menselijke     ervaringen bestrijken. De    belangrijkste    aardegod    is    Sakpata.    Hij    kan    honger    en ziekte   brengen,   maar   de   mens   ook   beschermen   tegen   al   het kwaad.   Een   typische   Sakpata   kleur   is   rood.   Stekels   verwijzen naar    Tohusso,    de    Vodun    van    het    water.    En    Dan,    de kosmische   slang   die   de   bewegingen   van   de   levensloop   in stand   houdt,   heeft   meestal   een   witte   kleur;   een   verwijzing naar     kosmisch     evenwicht.     Typerend     voor     Lissa     -     het mannelijk    element    in    de    kosmos    -    zijn    potten    met    op    het deksel     een     of     meerdere     kameleons.     Kenmerkend     voor voodooaardewerk   is   de   wat   grove   afwerking.   De   animistische decoraties   en   figuren   hebben   iets   ruws.   Een   reden   voor   deze 'oeruitstraling'    ligt    in    de    afwezigheid    van    ovens.    Op    veel plaatsen   in   Togo   werd   de   klei   gebakken   in   open   vuren   met lage    temperaturen.    Ondanks    deze    technische    beperkingen zijn   de   potten   en   figuren   van   een   bijzondere   kwaliteit.Voor   de informatie   met   betrekking   tot   dit   onderwerp   is   voor   een   zeer belangrijk    deel    gebruik    gemaakt    van    de    boeken:    Vodun, Kracht   en Aarde,   uitgave Afrika   Museum   in   Berg   en   Dal   1996 en   African    Vodun:   Art    and    Psychology    and    Power,    auteur Suzanne     Preston     Blier,     uitgave     University     of     Chicago 1995.LET   OP:   niet   alle   objecten   die   u   op   deze   site   ziet,   zijn   in de   galerie   aanwezig.   Wilt   u   een   object   bekijken,   neem   dan telefonisch of per e-mail contact op.
Voodoo pot Lissa. Kameleons trekken Lissa aan. De noppen symboliseren de 'kinderen' van Lissa. Lissa staat voor kracht en al het menselijk handelen. De uitsteeksels verwijzen naar Sakpata. H. 28 cm. Code 111. Voodoo pot en deksel voor huishoudelijk gebruik (bewaarpot voor voedsel). Gedecoreerd met diverse dieren en voodoo symbolen. H 40 cm. Code 113. Voodoo object Tohossu. Twee hondachtigen verwijzen naar Tohossu, Vodun van het water. H 19 cm. Code 304. Legba is de kosmische boodschapper. Deze androgyne legba is gemaakt door Sowanou Ambede, een Vodunsi (priesteres) uit Benin. H59 cm. Code 314. Verkocht. Legba is de kosmische boodschapper. Ambede, een Vodunsi (priesteres) uit Benin. H59 cm. Code 314. Verkocht. Voodoo pot Lissa. De figuur op het deksel verwijst naar Lissa, de mannelijke helft van het Schepper-paar Mawu-Lissa. Diverse offermaterialen. H 19,5 cm. Code 115. Legba is de kosmische boodschapper. Benin. H 60 cm. Code 316. Verkocht. Voodoo pot Sakpata. Pot en deksel verwijzen naar Sakpata, vodun van de aarde. H 16 cm. Code 101. Voodoo voorouderfiguren. Vrouwelijke en mannelijke (zie volgende foto) verschijningsvorm van mythologische voorouderfiguren. Beide beelden hebben duidelijke sporen van offermateriaal. H 26 cm. Code 495. Voodoo voorouderfiguren. Mannelijke en vrouwelijke (zie vorige foto) verschijningsvorm van mythologische voorouderfiguren. Beide beelden hebben duidelijke sporen van offermateriaal. H 26 cm. Code 495. Voodoo rituele schaal met negen figuren. Met sporen van rode, witte en blauwe kleurstof. H 8,5 cm. Diameter 33 cm. Code 301. Legba is de kosmische boodschapper. Deze androgyne legba is gemaakt door Sowanou Ambede, een Vodunsi (priesteres) uit Benin. H59 cm. Code 314. Verkocht.
Wen Zen: Ritueel aardewerk uit Togo en Benin
Voodoo altaar. Dit altaar verwijst naar meerdere goden. De ijzeren slangen naar Dan, de sikkels naar Hevioso, de pijlpunten naar Gun en het minialtaar in het midden (asen) naar voorouders. H 43 cm. Code 496. Voodoo pot Dan. Pot en deksel verwijzen naar Dan Aido Hwedo, de regenboogslang en Vodun van de kosmos. Diameter 30 cm. H 17 cm. Code 105. Voodoo pot Sakpata. De noppen verwijzen naar Sakpata, Vodun van de aarde. H 17 cm. Code 108. Verkocht. Voodoo pot Dan Aido Hwedo en Tohossu. Dit object verwijst naar Dan Aido Hwedo, de kosmische regenboogslang en naar Tohossu, Vodun van het water. H 19 cm. Code 114. Voodoo voorouderfiguren. Ze (volgende foto) werden op binnenplaatsen gedeeltelijk ingegraven en bewaakten de dorpsbewoners. De naar beneden geopende handpalmen staan voor bescherming. H 30 cm. Code 308. Voodoo voorouderfiguren. Ze (vorige foto) werden op binnenplaatsen gedeeltelijk ingegraven en bewaakten de dorpsbewoners. De naar beneden geopende handpalmen staan voor bescherming. H 30 cm. Code 308. Voodoo pot Lissa. De decoraties op het deksel verwijzen naar Lissa, Vodun van kracht en al het menselijk handelen. De reepjes textiel verwijzen naar Sakpata, Vodun van de aarde. H 16 cm.. Code 123. Voodoo pot Dan. De mannelijke en vrouwelijke slang verwijzen naar Dan Aido Hwedo, de regenboogslang. De kaurischelpen  symboliseren welvaart. Wit verwijst naar kosmisch evenwicht. H 18 cm. Code 118. Voodoo object Dan. De twee gehoornde slangen, symboliseren  Dan Aido Hwedo, de  kosmische regenboogslang. Het werd gebruikt tijdens genezingsrituelen. H 8 cm. Code 102. Voodoo voorouderfiguur. Werd op binnenplaatsen gedeeltelijk ingegraven en bewaakten de dorpsbewoners. H. 22 cm. Code 183. Mamiwata. Driehoofdige figuur. H. 55 cm. VERKOCHT. Vodun moederfiguur die kinderen de borst geeft, met duidelijke sporen van offermateriaal. H. 32 cm. Code 107. Verkocht. Vodun moederfiguur die kinderen de borst geeft, met duidelijke sporen van offermateriaal. H. 33 cm. Code 108. Verkocht.
 (+31) (0) 6 51 121 621  
 (+31) (0) 6 51 121 621